ติดต่อเรา


ดูแผนที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2221-1733-4 แฟกซ์. 0-2221-3870

Territorial Defense Command
2 Charoenkrung Rd. Bangkok 10200 Thailand
Tel.0-2221-1733-4 Fax. 0-2221-3870
Email : it@tdc.mi.th