กิจกรรม

Card image cap
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 ให้แก่บุตรของกำลังพลหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน 416 ทุน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพล และส่งเสริมการศึกษา ของบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี ตลอดจน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวกำลังพลของหน่วย ตามนโยบายกองทัพบก ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ภายในกองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

15 พฤษภาคม 2567
Card image cap
งานวันกำลังสำรอง ประจำปี 2567

ผู้บัญชาการทหารบก กรุณามอบให้ พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้แทน เป็นประธานในการจัดงาน วันกำลังสำรอง ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดกองเสือป่า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 อันเป็นรากฐานของกิจการกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติให้วันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันกำลังสำรอง” ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของกระทรวงกลาโหม เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและหน้าที่ในการเป็นกำลังสำรองของชาติ และร่วมใจกันลงมือทำภารกิจที่จะสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

3 พฤษภาคม 2567
Card image cap
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, กำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ภายในกองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

29 เมษายน 2567

Card image cap
กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ เวลา 08.09 นาฬิกา นำคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 20 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 08.30 นาฬิกา ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป, ขอพรและรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา นรด. ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ชั้น 2 ภายในกองบัญชาการหน่วยบัญชากาารักษาดินแดน เวลา 09.30 นาฬิกา ประกอบพิธีทำบุญ และสรงน้ำเจ้าพ่อหอกลององค์จำลอง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานสักการะเจ้าพ่อหอกลอง (ฝ่ายพลเรือน) และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ สถานสักการะเจ้าพ่อหอกลอง ริมถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ

10 เมษายน 2567
Card image cap
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นรด., ศศท., ศสร., กำลังพล นรด.และ ทหารกองประจำการ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2 เมษายน 2567
Card image cap
วันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 76

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้การต้อนรับ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 76 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2 กุมภาพันธ์ 2567

Card image cap
ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้การต้อนรับ และให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร ในแต่ละสถานีการฝึก ย้ำ นักศึกษาวิชาทหารคือกำลังสำคัญของชาติ

31 มารกคม 2567
Card image cap
กิจกรรม Open House เปิดค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อม พลตรี จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร พบปะ พ่อแม่ผู้ปกครองของ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ที่มาฝึกภาคสนาม ที่ค่ายฝึก เขาชนไก่กาญจนบุรี ในกิจกรรม Open House เปิดค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ชมการฝึกของบุตรหลาน ดูสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก พร้อมสาธิตการปฏิบัติ ตามมาตรการด้านความปลอดภัย 5 ประการ และเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในค่าย ตามหลักความปลอดภัย และการฝึกเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

27 มารกคม 2567
Card image cap
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ และเปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร และได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมใน 5 มาตรการความปลอดภัยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลให้แก่ผู้ปกครอง ณ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่

7 มารกคม 2567

Card image cap
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุณาเป็นประธาน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 ภายใน กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

22 ธันวาคม 2566
Card image cap
กิจกรรม เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด รด.จิตอาสา 25,000 นาย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมกันทั่วประเทศ

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด รด.จิตอาสา 25,000 นาย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมกันทั่วประเทศ ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, พลตรี จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และคณะนายทหารให้การต้อนรับ

12 ธันวาคม 2566
Card image cap
พิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา, สมาคมแม่บ้าน กองทัพบก สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, กำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, องค์กรพิเศษ และ นักศึกษาวิชาทหาร จัดพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

24 พฤศจิกายน 2566

Card image cap
พิธีทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปี 2566

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การกำลังสำรอง, กำลังพล และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดป่าเลไลยก์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จว.กาญจนบุรี

14 พฤศจิกายน 2566
Card image cap
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566

พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้าน กองทัพบก สาขา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน องค์กรพิเศษ และ นักศึกษาวิชาทหาร ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ

12 ตุลาคม 2566
Card image cap
รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, พลตรี จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และคณะนายทหารให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงจากสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธี

9 ตุลาคม 2566

Card image cap
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และส่งมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลเอก วสุ เจียมสุข (ท่านเก่า) และ พลโท ทวีพูล ริมสาคร (ท่านใหม่) ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2 ตุลาคม 2566