ประกาศร่าง TOR
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของหน่วยในกองทัพบก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยส่วนกลาง-นอกกองทัพภาค ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาหทาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งานซ่อมปรับปรุง โรงทหาร 150 คน หมายเลข 24/27 -
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานซ่อมโรงหุงต้ม หมายเลข 543/01 -
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมแซมอาหาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง - นอก กองทัพภาค ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาหทาร -
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลชีท) บริเวณด้านข้างกองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาหทาร เขตดินแดน กรุงเทพมหานคร -
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงทหาร 120 คน หมายเลข 16/28 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ - ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร ไปฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 -
ย้อนหลับ