ประกาศร่าง TOR
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายทหารสัญญาบัตร 10 ครอบครัว หมายเลข 378/13 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง และงานติดตั้งแผ่นป้ายสินทรัพย์ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ย้อนหลับ