ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
216 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแผนกธุรการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
215 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ ชัยโจเด็นกิ ขนาด 25,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
214 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเปลื่ยนแม่ปั๊มเบรกตัวบน รถยนต์โดยสาร ขนาดใหญ่ปรับอากาศ ฮีโน่ เลขหมายทะเบียน จักร - 50083 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
213 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ เทรน ขนาด 19,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
212 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง รองผู้ดำนวยการกองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
211 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้กับหน่วยทหารที่จัดตั้ง ศูนย์ฝึกย่อย นักศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2566
210 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2566
209 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างสื่อมัลติเดีย ประเภทภาพและเสียง (คลิปวิดีโอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2566
208 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นพับโฆษณา (พับ 3 ตอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2566
207 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2566
206 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2566
205 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเปลื่ยบู๊ชยางหัวเก๋ง รถยนต์บรรทุก ปกติขนาดใหญ่ มิตชูบิชิ ฟูโช่ เลขหมายทะเบียน จักร 8786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2566
204 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2566
203 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์ไวนิล และทำโครงป้าย งานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2566
202 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2566
201 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเปลื่ยนผ้าเบคร รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า เลขหมายทะเบียน จักร 4580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2566
200 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าสถานที่ เพื่อจัดงานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2566
199 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างตกแต่งสถานที่และจัดทำที่พักคอยผู้ประดับยศและญาติงานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2566
198 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานเปลื่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปา หอถังสูง ค.ส.ล. หมายเลข 5/18 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2566
197 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้อง รองผู้ดำนวยการ กองทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2566
196 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2566
195 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อบริจาคให้กับสถานพยาบาลที่ขาดแคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
194 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้อง ผู้อำนวยการ กองทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
193 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง นายทหารการน้ำมันแผนกพลาธิการ กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
192 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการ กองการควบคุม กำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ รองผู้อำนวยการ กองการควบคุม กำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
191 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
190 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง โปรแกรม กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
189 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเปลื่ยนฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ อาคารโรงเลี้ยง รักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
188 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฎิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่งคงตามแผนประจำปีงบประมาณ 2566 (ห้วงที่ 1) 26 กรกฎาคม 2566
187 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 25 กรกฎาคม 2566
186 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 25 กรกฎาคม 2566
185 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องฝ่ายเสนาธิการ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 25 กรกฎาคม 2566
184 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิดและตกแต่งสถานที่กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2566
183 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 งานป้องกันยาเสพติด โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (การค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งวดที่ 2) 24 กรกฎาคม 2566
182 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (การค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 24 กรกฎาคม 2566
181 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2566
180 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2566
179 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังปูนรั้วกำแพงของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (บริเวณ อาคาร บังคับการ แผนกขนส่ง) 20 กรกฎาคม 2566
178 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องแผนกยุทธโยธา กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 20 กรกฎาคม 2566
177 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องแผนกการเงิน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 20 กรกฎาคม 2566
176 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้อำนวยการ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 20 กรกฎาคม 2566
175 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 12 กรกฎาคม 2566
174 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก รายการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2566 ให้ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 12 กรกฎาคม 2566
173 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 12 กรกฎาคม 2566
172 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2566 11 กรกฎาคม 2566
171 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน 11 กรกฎาคม 2566
170 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้อำนวยการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 10 กรกฎาคม 2566
169 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องหน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 10 กรกฎาคม 2566
168 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี 2566 7 กรกฎาคม 2566
167 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ สิ่งอุปกรณ์ รายการปฐมนิเทศคณะกรรมการก่อนการคัดเลือกฯ ประจำปี 2566 5 กรกฎาคม 2566
166 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ รายการประชุมพัฒนาการคัดเลือกฯ ประจำปี 2566 5 กรกฎาคม 2566
165 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 5 กรกฎาคม 2566
164 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 4 กรกฎาคม 2566
163 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรม ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการจิตอาสา เพื่อความมั่นคง สนับสนุนพลเรือน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 4 กรกฎาคม 2566
162 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสำน้ำเงินดำ 4 กรกฎาคม 2566
161 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการแบบพิมพ์สายงานสัสดี, แฟ้มและค่าจัดส่ง ประจำ 2566 29 มิถุนายน 2566
160 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลือง รายการประชุมพัฒนาการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566 27 มิถุนายน 2566
159 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแฟ้มแบบพิมพ์ พร้อมจัดส่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 มิถุนายน 2566
158 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเพชราวุธ แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 27 มิถุนายน 2566
157 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 27 มิถุนายน 2566
156 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมผนังปูน อาคารราชวัลลภ (บริเวณด้านหน้าห้องรับรอง) 27 มิถุนายน 2566
155 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 26 มิถุนายน 2566
154 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ให้ กกร.นรด. 26 มิถุนายน 2566
153 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 26 มิถุนายน 2566
152 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 26 มิถุนายน 2566
151 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีฌาปนกิจทหารกองประจำการ 26 มิถุนายน 2566
150 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมผนังปูนเพดานสำนักงาน กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 26 มิถุนายน 2566
149 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการและการตรวจสอบประมวลผล) ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 26 มิถุนายน 2566
148 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2566
147 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 22 มิถุนายน 2566
146 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2566
145 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2566
144 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อของทหารกองประจำการปีที่ 1 ผลัดที่ 1/66 ประจำปีงบประมาณ 2566 16 มิถุนายน 2566
143 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อโปรเจคเตอร์ เพื่อสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 14 มิถุนายน 2566
142 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ Trane ขนาด 48,000 BTU 14 มิถุนายน 2566
141 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 14 มิถุนายน 2566
140 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 14 มิถุนายน 2566
139 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรม ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง ตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 14 มิถุนายน 2566
138 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรม ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการจัดตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 31 พฤษภาคม 2566
137 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 29 พฤษภาคม 2566
136 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 19 พฤษภาคม 2566
135 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2566
134 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภททหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) 16 พฤษภาคม 2566
133 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร 15 พฤษภาคม 2566
132 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 98 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566
131 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 107 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566
130 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่องสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการฝึกและศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร 11 พฤษภาคม 2566
129 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อพัสดุประจำห้องน้ำ - ห้องส้วม ที่ชำรุดของหน่วย ให้ กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2566
128 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตำแหน่งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภททหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) 27 เมษายน 2566
127 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง สนับสนุนพลเรือน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) 27 เมษายน 2566
126 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 27 เมษายน 2566
125 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำหนังสือที่ระลึก งานวันกำลังสำรองประจำปี 2566 27 เมษายน 2566
124 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก รายการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป (ผลัดที่ 1/66) ให้ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 21 เมษายน 2566
123 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อหุ่นฝึกหัดและสอนช่วยชีวิต แบบครึ่งตัว เพื่อสนับสนุนการฝึกและศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร 21 เมษายน 2566
122 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพื่อสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 21 เมษายน 2566
121 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก รายการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป (ผลัด 1/66) ให้ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2566
120 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดการสัมนาพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 18 เมษายน 2566
119 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเช่าสถานที่ การจัดการสัมนาพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 18 เมษายน 2566
118 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 48 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) 18 เมษายน 2566
117 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์การรับสมัครและสอบคัดเลือก นายทหารประทวนเข้ารับราชการสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2566
116 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานปรับปรุงสถานีทดสอบกำลังใจ หอโดด 34 ฟุต หมายเลข 124/28 ของ ศศท. ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) เมษายน 2566
115 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) ให้ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 27 มีนาคม 2566
114 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อจอภาพและโปรเจคเตอร์ 27 มีนาคม 2566
113 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 24 มีนาคม 2566
112 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี วันจักรี 6 เมษายน 24 มีนาคม 2566
111 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมผนังปูน อาคารราชวัลลภ 21 มีนาคม 2566
110 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมแซม ห้องผู้อำนวยการ กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 21 มีนาคม 2566
109 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความมั่นคง สนับสนุนพลเรือน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566) 17 มีนาคม 2566
108 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรองประจำปี 2566 16 มีนาคม 2566
107 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกให้กับหน่วยทหารที่จัดตั้ง ศูนย์ฝึกย่อย นักศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ พัน.ร.นรด. 14 มีนาคม 2566
106 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน เมษายน 2566 14 มีนาคม 2566
105 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (การค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 8 มีนาคม 2566
104 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 8 มีนาคม 2566
103 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ แผนกธุรการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 มีนาคม 2566
102 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 8 มีนาคม 2566
101 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 4 มีนาคม 2566
100 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 27 กุมภาพันธ์ 2566
99 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง (การฝึกศึกษากำลังพลสำรอง) 27 กุมภาพันธ์ 2566
98 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร และสายพลาธิการ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
97 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันจักรี 6 เมษายน 27 กุมภาพันธ์ 2566
96 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อธงชาติ ให้ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 27 กุมภาพันธ์ 2566
95 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
94 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (NAS) งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
93 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
92 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นพับโฆษณา (พับ 3 ตอน) 27 กุมภาพันธ์ 2566
91 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพและเสียง (คลิปวิดีโอ) 27 กุมภาพันธ์ 2566
90 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นโปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ 27 กุมภาพันธ์ 2566
89 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบัตรเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกฯ และจ้างทำตรายางสำหรับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ 27 กุมภาพันธ์ 2566
88 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุน กิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
87 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำคู่มือวิธีปฏิบัติในการตรวจเลือกฯ และจ้างทำคู่มือหน้าที่คณะกรรมการตรวจเลือกฯ 27 กุมภาพันธ์ 2566
86 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ 27 กุมภาพันธ์ 2566
85 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
84 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการประชุมมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
83 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
82 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเข้าปก-เย็บเล่ม คำสั่งการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
81 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นโปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ 27 กุมภาพันธ์ 2566
80 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2566
79 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ กกร.นรด. 23 กุมภาพันธ์ 2566
78 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองอำนวยการ ประสานงานการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566 ให้ กสด.นรด. 20 กุมภาพันธ์ 2566
77 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
76 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 ทางสื่อวิทยุ 20 กุมภาพันธ์ 2566
75 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 ทางหนังสือพิมพ์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
74 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 กุมภาพันธ์ 2566
73 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 ด้วยแผ่นป้าย 17 กุมภาพันธ์ 2566
72 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
71 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมห้องน้ำ-ห้องส้วม หน้าสำนักงาน ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 กุมภาพันธ์ 2566
70 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
69 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรม "วันกำลังสำรอง" ประจำปีงบประมาณ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
68 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มีนาคม 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
67 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 16 กุมภาพันธ์ 2566
66 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์เสือป่า 16 กุมภาพันธ์ 2566
65 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการควบคุมกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
62 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคงตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
61 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างสำหรับการจัดงาน วันกำลังสำรอง ประจำปี 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการควบคุมทะเบียนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 10 กุมภาพันธ์ 2566
59 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานจัดพิมพ์ข้อมูลและสถิตินักศึกษาวิชาทหาร, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 10 กุมภาพันธ์ 2566
58 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 10 กุมภาพันธ์ 2566
57 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการประกาศผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร 10 กุมภาพันธ์ 2566
56 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการประกาศมีสภาพนักศึกษาวิชาทหาร 10 กุมภาพันธ์ 2566
55 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานเปิด-ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร 10 กุมภาพันธ์ 2566
54 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานการพิมพ์หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3) 10 กุมภาพันธ์ 2566
53 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3) 10 กุมภาพันธ์ 2566
52 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุคู่มือและค่าขนส่งคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) 10 กุมภาพันธ์ 2566
51 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 2 กุมภาพันธ์ 2566
50 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 31 มกราคม 2566
49 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง ตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 26 มกราคม 2566
48 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 25 มกราคม 2566
47 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมห้องน้ำ-ห้องส้วม หน้าห้องรับรอง 25 มกราคม 2566
46 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 20 มกราคม 2566
45 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 17 มกราคม 2566
44 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำติดตัวอาคาร หน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 มกราคม 2566
43 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการคัดเลือกฯ ประจำปี 2566 16 มกราคม 2566
42 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองอำนวยการ ประสานงานการคัดเลือกฯ ประจำปี 2566 16 มกราคม 2566
41 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้า ปืนเล็กยาว แบบ ก. เพื่อใช้งานในการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 16 มกราคม 2566
40 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 16 มกราคม 2566
39 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฮภ-9257 กรุงเทพมหานคร และ ฮภ-9258 กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2566
38 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 13 มกราคม 2566
37 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 13 มกราคม 2566
36 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มกราคม 2566 29 ธันวาคม 2565
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ในการอบรมแหล่งข่าวประชาชน ประจำปี 2566 29 ธันวาคม 2565
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัยรายการเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืนและเครื่องช่วยฝึกเทคโนโยลีสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ธันวาคม 2565
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ธันวาคม 2565
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้อำนวยการกองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 28 ธันวาคม 2565
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้งานพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 6 27 ธันวาคม 2565
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าวงจรสายเช่าอินเตอร์เน็ต งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ธันวาคม 2565
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงสำหรับห้องแม่ข่าย งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ธันวาคม 2565
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานการฝึกอบรมและการศึกษาทางทหาร งบงานการฝึกอบรมพิเศษ รายการสอบเลื่อนฐานะ จ่าสิบเอก เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ธันวาคม 2565
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ รายการสอบเลื่อนฐานะ จ่าสิบเอก เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ธันวาคม 2565
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 15 ธันวาคม 2565
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมแซมผนังห้องสำนักงาน กองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 7 ธันวาคม 2565
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 7 ธันวาคม 2565
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 7 ธันวาคม 2565
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 28 พฤศจิกายน 2565
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก รายการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป (ผลัดที่ 2/65) ให้ พัน.ร.นรด. 23 พฤศจิกายน 2565
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการ ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ พัน.ร.นรด. 23 พฤศจิกายน 2565
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก รายการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2565 ให้ พัน.ร.นรด. 23 พฤศจิกายน 2565
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดเช่าเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รายการจิตอาสา เพื่อความมั่นคงตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 22 พฤศจิกายน 2565
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 11 พฤศจิกายน 2565
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุคู่มือและค่าขนส่งคู่มือ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 11 พฤศจิกายน 2565
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหารและสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันฯ 10 พฤศจิกายน 2565
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ่งอุปกรณ์งานก่อสร้างสนามยิงปืนทหารบกในงานกาชาด ประจำปี 2565 7 พฤศจิกายน 2565
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา ในการเตรียมนักกีฬาของกองทัพบก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย 7 พฤศจิกายน 2565
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประจำห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ชำรุดของหน่วย 7 พฤศจิกายน 2565
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง การวางแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 3 พฤศจิกายน 2565
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเข้าปก-เย็บเล่ม ประทับตรา "ลับ" แผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการเรียกฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 พฤศจิกายน 2565
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 27 ตุลาคม 2565
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ไปฝึกภาคสนามหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซล ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 21 ตุลาคม 2565
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 19 ตุลาคม 2565
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างตกแต่งสถานที่ และพิธีเปิด กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 19 ตุลาคม 2565
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อผ้าไตร พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ตุลาคม 2565
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบ พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ตุลาคม 2565
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ และตกแต่งสถานที่พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ตุลาคม 2565
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ และตกแต่งสถานที่ พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ตุลาคม 2565
ย้อนหลับ