ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างจ้างงานต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลซีท) บริเวณด้านข้าง กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฎาคม 2566
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานซ่อมโรงหุงต้ม หมายเลข 543/01 29 พฤษภาคม 2566
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานโครงงานปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้องน้ำ-ห้องส้วม ของหน่วยในกองทัพบก ระยะที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยส่วนกลาง - นอก กองทัพภาค ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 งาน 29 พฤษภาคม 2566
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 การซ่อมแซมของหน่วยส่วนกลาง - นอก กองทัพภาค ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 3 งาน 24 กุมภาพันธ์ 2566
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงโรงหาร 120 คน หมายเลข 1628 ของ ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 มกราคม 2566
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไปทำการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 6 มกราคม 2566
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำอาคารหมายเลข 16/33,17/33,18/46,53/29 และ 55/41 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 20 ตุลาคม 2565
ย้อนหลับ