ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลซีล) บริเวณด้านข้าง กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 16 มิถุนายน 2566
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุง โรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ของหน่วยใน ทบ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. ของ ศศท. จว.ก.จ. (รหัสงาน 6603004) 3 มีนาคม 2566
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ กสด.นรด. (จำนวน 13 รายการ) 3 กุมภาพันธ์ 2566
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 การซ่อมแซมของหน่วยส่วนกลาง นอก ทัพภาค. ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2565
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง ของ ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบศีรีขันนธ์ 9 พฤศจิกายน 2565
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำอาคาร แฟลตหมายเลข 16/33, 17/33, 18/46, 53/29, และ 55/41 ของ นรด. 21 กันยายน 2565
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 การซ่อมของหน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. ของ ศสร. จว.ป.ข. (รหัสงาน 6605011) 18 ตุลาคม 2565
ย้อนหลับ