ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
207 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องเสียง สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2565 22 กันยายน 2565
206 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างตกแต่งสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2565 22 กันยายน 2565
205 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพและเสียง (คลิปวิดีโอ) 21 กันยายน 2565
204 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ วิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 21 กันยายน 2565
203 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯ รายการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯ 21 กันยายน 2565
202 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 21 กันยายน 2565
201 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม รายการติดตามประสานงานและประเมินผลงานกิจการพลเรือน 20 กันยายน 2565
200 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด-ปิด รายการติดตามประสานงานและประเมินผลงานกิจการพลเรือน 20 กันยายน 2565
199 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 9 กันยายน 2565
198 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้ายิง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาสโมสร (ทีมสโมสร กองทัพบก) ประจำปี 2565 8 กันยายน 2565
197 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้กับหน่วยทหารที่จัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 8 กันยายน 2565
196 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 8 กันยายน 2565
195 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมระบบแอร์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า คอมมิวเตอร์ เลขหมายทะเบียนจักร 4580 8 กันยายน 2565
194 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 2 กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 กันยายน 2565
193 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 7 กันยายน 2565
192 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องแผนกสื่อสาร กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 7 กันยายน 2565
191 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 6 กันยายน 2565
190 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารที่ประสบวาตภัย ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 6 กันยายน 2565
189 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารที่ประสบวาตภัย ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2565
188 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน แผนกขนส่ง กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 5 กันยายน 2565
187 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ปกติขนาดใหญ่ ฮีโน่ เลขหมายทะเบียนจักร 50870 5 กันยายน 2565
186 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องมัทนะพาธา แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน 3 เครื่อง 5 กันยายน 2565
185 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสาวิตตรี แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน 2 เครื่อง 5 กันยายน 2565
184 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ปกติขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ เลขหมายทะเบียนจักร 8725 5 กันยายน 2565
183 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ปกติขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ เลขหมายทะเบียนจักร 8786 31 สิงหาคม 2565
183 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องนายทหารการน้ำมัน แผนกพลาธิการ กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ Trane ขนาด 19.000 BTU 31 สิงหาคม 2565
182 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องมัทนะพาธา แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ Trane ขนาด 79.000 BTU 30 สิงหาคม 2565
181 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องมัทนะพาธา แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ Trane ขนาด 79.000 BTU 29 สิงหาคม 2565
180 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสาวิตตรี แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ Trane ขนาด 36,000 BTU 26 สิงหาคม 2565
179 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กันยายน 2565 24 สิงหาคม 2565
178 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำเบาะนั่งรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฮก-9258 22 สิงหาคม 2565
177 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องมัทนะพาธา แหล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำนวน 4 เครื่อง 19 สิงหาคม 2565
176 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำความสะอาดพื้นกระเบื้องอาคาร (เพิ่มเติม) 17 สิงหาคม 2565
175 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพและเสียง (คลิปวิดีโอ) และตัวอักษรประกอบพร้อมเผยแพร่ 9 สิงหาคม 2565
174 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเช่าสถานที่เพื่อจัดงานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2565 8 สิงหาคม 2565
173 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2565 8 สิงหาคม 2565
172 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้องสำนักงาน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 4 สิงหาคม 2565
171 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารที่ประสบวาตภัย ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 27 กรกฎาคม 2565
170 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565
169 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานกองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ Trane ขนาด 48,000 BTU 27 กรกฎาคม 2565
168 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานกองปลัดบัญชี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยี่ห้อ Trane ขนาด 25,000 BTU 27 กรกฎาคม 2565
167 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 22 กรกฎาคม 2565
166 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย รายการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2565 22 กรกฎาคม 2565
165 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างติดตั้งอุปกรณ์ชุดลิฟย์ยกโปรเจคเตอร์ติดเพดาน ให้ แหล่งชุมนุมนายทหาร นรด. 20 กรกฎาคม 2565
164 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี 2565 20 กรกฎาคม 2565
163 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 กรกฎาคม 2565
162 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 18 กรกฎาคม 2565
161 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด และตกแต่งสถานที่กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 กรกฎาคม 2565
160 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 18 กรกฎาคม 2565
159 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 18 กรกฎาคม 2565
158 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 11 กรกฎาคม 2565
157 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 11 กรกฎาคม 2565
156 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชาสัมพันธ์ ให้ สถานีวิทยุหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เอฟ.เอ็ม. กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2565
155 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร 5 กรกฎาคม 2565
154 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำความสะอาดพื้นกระเบื้องอาคาร 5 กรกฎาคม 2565
153 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 30 มิถุนายน 2565
152 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 29 มิถุนายน 2565
151 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 29 มิถุนายน 2565
150 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์เสือป่า 27 มิถุนายน 2565
149 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 27 มิถุนายน 2565
148 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์, จัดส่งแฟ้ม และแบบพิมพ์สายงานสัสดี 20 มิถุนายน 2565
147 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือสำคัญ (สด.8), ใบสำคัญ (สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43) 17 มิถุนายน 2565
146 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับดำเนินงานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2565 15 มิถุนายน 2565
145 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเข้าปก-เย็บเล่ม คำสั่งการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 7 มิถุนายน 2565
144 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ในการประชุมมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 7 มิถุนายน 2565
143 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้องประชุม 2 อาคาร กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 6 มิถุนายน 2565
142 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 6 มิถุนายน 2565
141 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 2 มิถุนายน 2565
140 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 30 พฤษภาคม 2565
139 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 30 พฤษภาคม 2565
138 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ผบ.นรด. 30 พฤษภาคม 2565
137 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประจำห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ชำรุดของหน่วย 23 พฤษภาคม 2565
136 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 23 พฤษภาคม 2565
135 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 106 ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 23 พฤษภาคม 2565
134 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 29 เมษายน 2565
133 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฮภ-9258 29 เมษายน 2565
132 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดยานพาหนะ 29 เมษายน 2565
131 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึก วันกำลังสำรอง ประจำปี 2565 28 เมษายน 2565
130 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างสำหรับการจัดงานวันกำลังสำรอง ประจำปี 2565 28 เมษายน 2565
129 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 27 เมษายน 2565
128 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฮภ-9257 27 เมษายน 2565
127 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 5 เมษายน 2565
126 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 5 เมษายน 2565
125 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย รายการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป (ผลัดที่ 1/65) 28 มีนาคม 2565
124 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 28 มีนาคม 2565
123 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อรายการค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 25 มีนาคม 2565
122 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างแผนจัดหางานแผนสำรองงานซ่อมอาคารห้องแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 364/12 21 มีนาคม 2565
121 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อแฟ้มยึดเจาะ (แฟ้มเก็บทะเบียนทหาร) 16 มีนาคม 2565
120 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพและเสียง (คลิปวิดีโอ) รายการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 15 มีนาคม 2565
119 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการคัดเลือกตำแหน่งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 (นายทหารประทวน) 11 มีนาคม 2565
118 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองอำนวยการประสานงานการตรวจเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 11 มีนาคม 2565
117 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 11 มีนาคม 2565
116 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน เมษายน 2565 11 มีนาคม 2565
115 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 10 มีนาคม 2565
114 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นพับโฆษณา (พับสี่ตอน) รายการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 10 มีนาคม 2565
113 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นป้ายโฆษณา (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์สิทธิการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565
112 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างจัดทำสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565
111 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลือง รายการประชุมพัฒนาการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 9 มีนาคม 2565
110 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร และ สายพลาธิการ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 8 มีนาคม 2565
109 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงสำหรับห้องแม่ข่าย งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 8 มีนาคม 2565
108 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 8 มีนาคม 2565
107 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรองการสารสนเทศ สนับสนุนกิจการกำลังพลสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 8 มีนาคม 2565
106 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ปกติขนาดใหญ่ ฮีโน่ วิคเตอร์ เลขหมายทะเบียน จักร 50870 8 มีนาคม 2565
105 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทาสีด้านหน้าอาคารวชิราวุธานุสรณ์ 1 4 มีนาคม 2565
104 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องแม่ข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 3 มีนาคม 2565
103 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อม รยบ. ปกติขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ เลขหมายทะเบียน จักร 8786 3 มีนาคม 2565
102 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด (โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 3 มีนาคม 2565
101 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 3 มีนาคม 2565
100 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงกระเบื้องปูพื้น อาคารราชวัลลภ 3 มีนาคม 2565
99 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2565 3 มีนาคม 2565
98 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ปกติขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ เลขหมายทะเบียน จักร 8776 3 มีนาคม 2565
97 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) 3 มีนาคม 2565
96 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 28 กุมภาพันธ์ 2565
95 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ปกติขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ เลขหมายทะเบียน จักร 8725 28 กุมภาพันธ์ 2565
94 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากองทัพไทย 28 กุมภาพันธ์ 2565
93 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก (นายทหารสัญญาบัตร) 25 กุมภาพันธ์ 2565
92 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565
91 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565
90 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรอง ประจำปี 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565
89 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 17 กุมภาพันธ์ 2565
88 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565
87 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565 ด้วยแผ่นป้าย 11 กุมภาพันธ์ 2565
86 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
85 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มีนาคม 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565
84 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ส่วนกลาง) 7 กุมภาพันธ์ 2565
83 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565
82 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ใช้ในการจัดตั้งกองอำนวยการประสานงานการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565
81 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 รายการประชุมพัฒนาการตรวจเลือกฯ 7 กุมภาพันธ์ 2565
80 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 รายการปฐมนิเทศคณะกรรมการก่อนการคัดเลือกฯ 7 กุมภาพันธ์ 2565
79 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกฯ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 3 กุมภาพันธ์ 2565
78 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ (สื่อมัลติมีเดีย) การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 3 กุมภาพันธ์ 2565
77 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ 3 กุมภาพันธ์ 2565
76 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และแผ่นพับโฆษณา (พับ 3 ตอน) การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการ 3 กุมภาพันธ์ 2565
75 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 2 กุมภาพันธ์ 2565
74 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 (แผ่นพับโฆษณาสามตอน) 1 กุมภาพันธ์ 2565
73 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ) 1 กุมภาพันธ์ 2565
72 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง (การฝึกศึกษากำลังพลสำรอง) 1 กุมภาพันธ์ 2565
71 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565 31 มกราคม 2565
70 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565 ทางสื่อวิทยุ 31 มกราคม 2565
69 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565 ทางหนังสือพิมพ์ 31 มกราคม 2565
68 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้งานพิพิธภัรฑ์ รัชกาลที่ 6 28 มกราคม 2565
67 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 26 มกราคม 2565
66 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการควบคุมกำลังพลสำรอง รายการค่าวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2565 26 มกราคม 2565
65 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 26 มกราคม 2565
64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2565 26 มกราคม 2565
63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ระยะที่ 2 งานติกตั้งเสาล่อฟ้า ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร) ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 14 มกราคม 2565
62 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันจักรี 6 เมษายน 13 มกราคม 2565
61 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 13 มกราคม 2565
60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันจักรี 6 เมษายน 13 มกราคม 2565
59 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 13 มกราคม 2565
58 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2565 13 มกราคม 2565
57 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 13 มกราคม 2565
56 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยในกองทัพบก ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี 12 มกราคม 2565
55 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการจัดกิจกรรม "วันกำลังสำรอง" ประจำปีงบประมาณ 2565 10 มกราคม 2565
54 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเข้าปก-เย็บเล่ม การวางแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการ ประจำปี 2565 7 มกราคม 2565
53 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง การวางแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการ ประจำปี 2565 7 มกราคม 2565
52 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 7 มกราคม 2565
51 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้า ปืนเล็กยาวแบบ ก. เพื่อใช้ในการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 6 มกราคม 2565
50 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อธงชาติ 5 มกราคม 2565
49 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ส่วนกลาง) 30 ธันวาคม 2564
48 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสาวิตตรี 30 ธันวาคม 2564
47 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) 30 ธันวาคม 2564
46 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องมัทนะพาธา 24 ธันวาคม 2564
45 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการควบคุมทะเบียน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 24 ธันวาคม 2564
44 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานรายการประกาศผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร 23 ธันวาคม 2564
43 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 23 ธันวาคม 2564
42 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 23 ธันวาคม 2564
41 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับใช้งานเปิด-ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร 23 ธันวาคม 2564
40 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานรายการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 23 ธันวาคม 2564
39 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานการพิมพ์หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3) 23 ธันวาคม 2564
38 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานจัดพิมพ์ข้อมูลและสถิติ นักศึกษาวิชาทหาร,ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 ธันวาคม 2564
37 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานรายการประกาศมีสภาพ นักศึกษาวิชาทหาร 23 ธันวาคม 2564
36 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสาวิตตรี 22 ธันวาคม 2564
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกาญจนบุรี 22 ธันวาคม 2564
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3) 22 ธันวาคม 2564
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องมัทนะพาธา 22 ธันวาคม 2564
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสาวิตตรี 22 ธันวาคม 2564
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบัตรประจำตัวผู้สอบ รายการสอบเลื่อนฐานะ จ่าสิบเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ธันวาคม 2564
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการสอบเลื่อนฐานะ จ่าสิบเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ธันวาคม 2564
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 20 ธันวาคม 2564
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมปรับปรุงผนังห้องปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 ธันวาคม 2564
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 17 ธันวาคม 2564
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุคู่มือและจัดส่งคู่มือ นักศึกษาวิชาทหาร ปรจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 17 ธันวาคม 2564
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติงาน รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 16 ธันวาคม 2564
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 13 ธันวาคม 2564
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง งานอำนวยการเตรียมการฝึกภาคสนาม เพื่อสนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหารประจำปีงบประมาณ 2565 13 ธันวาคม 2564
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการประชุมมอบนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 13 ธันวาคม 2564
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 13 ธันวาคม 2564
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายแบบ NAS Storage ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ธันวาคม 2564
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องมัทนะพาธา 8 ธันวาคม 2564
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มกราคม 2565 8 ธันวาคม 2564
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ประจำสำนักงาน 29 พฤศจิกายน 2564
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พฤศจิกายน 2564
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 25 พฤศจิกายน 2564
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน ธันวาคม 2564 17 พฤศจิกายน 2564
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2564
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุประจำห้องน้ำ - ห้องส้วมที่ชำรุดของหน่วย 10 พฤศจิกายน 2564
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย รายการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 10 พฤศจิกายน 2564
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ไปฝึกภาคสนาม เขาชนไก่ 5 พฤศจิกายน 2564
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 3 พฤศจิกายน 2564
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย รายการจัดหาเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืนและเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง 3 พฤศจิกายน 2564
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย รายการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป (ผลัดที่ 2/64) 3 พฤศจิกายน 2564
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 27 ตุลาคม 2564
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างตกแต่งสถานที่ และพิธีเปิด กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 20 ตุลาคม 2564
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 20 ตุลาคม 2564
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ และตกแต่งสถานที่ ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11 ตุลาคม 2564
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11 ตุลาคม 2564
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อผ้าไตรในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 11 ตุลาคม 2564
ย้อนหลับ