ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 มีนาคม 2565
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 มีนาคม 2565
ย้อนหลับ