ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างงานซ่อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำอาคารหมายเลข 16/33,17/33,18/46,53/29 และ 55/41 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 23 กันยายน 2565
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อจอภอพ (LED) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม และการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร 2 กันยายน 2565
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนคลุมลานพื้นแข็ง ของ ศศท. ให้ กบร.นรด. กันยายน 2565
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2565 8 มีนาคม 2565
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 4 มีนาคม 2565
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อรถพยาบาลแบบที่ 2 จำนวน 2 คัน 8 ธันวาคม 2564
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อเต็นท์กระโจมบุคคลสำเร็จรูป ประจำปีการศึกษา 2564 2 ธันวาคม 2564
ย้อนหลับ