ประกาศร่าง TOR
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต่อเติมหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนคลุมลานพื้นแข็ง ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กันยายน 2565
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (Notebook) งบประมาณกลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง งบงานการเรียกเกณฑ์ รายการตรวจเลือกทหารด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 4 มีนาคม 2565
ย้อนหลับ