ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
138 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ ห้วง พฤษภาคม - สิงหาคม 64 29 กันยายน 2564
137 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ ห้วง มกราคม - เมษายน 64 29 กันยายน 2564
136 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ ห้วง 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 21 กันยายน 2564
135 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการปีที่ 1 ผลัดที่ 1/64 10 กันยายน 2564
134 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 8 กันยายน 2564
133 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 8 กันยายน 2564
132 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 8 กันยายน 2564
131 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 8 กันยายน 2564
130 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 8 กันยายน 2564
129 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 8 กันยายน 2564
128 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) 8 กันยายน 2564
127 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า หมายเลขทะเบียน จักร 4580 และ 14563 8 กันยายน 2564
126 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์นั่งประจำหน่วย นิสสัน ซันนี่ หมายเลขทะเบียน พอ-645 กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2564
125 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ เลขหมายทะเบียน จักร 8725, 8776 และ 8786 8 กันยายน 2564
124 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 31 สิงหาคม 2564
123 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กันยายน 2564 23 สิงหาคม 2564
122 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 16 สิงหาคม 2564
121 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองประจำสำนักงาน 10 สิงหาคม 2564
120 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเปลี่ยนฝารางเหล็กตะแกรงท่อระบายน้ำโรงจอดรถ อาคาร กองบังคับการ แผนกขนส่ง 10 สิงหาคม 2564
119 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง สำนักงาน กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 10 สิงหาคม 2564
118 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง นายทหารการน้ำมัน แผนกพลาธิการ กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 10 สิงหาคม 2564
117 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแผนกสื่อสาร กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 30 กรกฎาคม 2564
116 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 19 กรกฎาคม 2564
115 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 19 กรกฎาคม 2564
114 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 19 กรกฎาคม 2564
113 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (เมษายน - กันยายน 2564) โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด 30 มิถุนายน 2564
112 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด (โครงการจัดตั้งเครือข่ายในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12 30 มิถุนายน 2564
111 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน กองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 30 มิถุนายน 2564
110 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อชุดตรวจสารเสพติด งานป้องกันยาเสพติด (โครงการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12 30 มิถุนายน 2564
109 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2564) โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด 29 มิถุนายน 2564
108 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแผนกคลังสิ่งอุปกรณ์ กองบริการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 29 มิถุนายน 2564
107 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพิพิธภัณฑ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 29 มิถุนายน 2564
106 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงชุดสุขภัณฑ์,ระบบท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 29 มิถุนายน 2564
105 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้องประชุมเกียรติศักดิ์เสือป่า 29 มิถุนายน 2564
104 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 24 มิถุนายน 2564
103 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 22 มิถุนายน 2564
102 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 17 มิถุนายน 2564
101 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 17 มิถุนายน 2564
100 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร 16 มิถุนายน 2564
99 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 31 พฤษภาคม 2564
98 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงระบบท่อน้ำของปั้มน้ำอาคาร กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 31 พฤษภาคม 2564
97 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 27 พฤษภาคม 2564
96 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 25 พฤษภาคม 2564
95 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อกระดาษใช้กับเครื่องโทรสาร 25 พฤษภาคม 2564
94 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 25 พฤษภาคม 2564
93 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างผลิตสปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 24 พฤษภาคม 2564
92 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางหนังสือพิมพ์ กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 20 พฤษภาคม 2564
91 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ หมายเลข 49/26 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 18 พฤษภาคม 2564
90 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 17 พฤษภาคม 2564
89 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 17 พฤษภาคม 2564
88 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การเรียกเข้ารับราชการทหาร กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง 12 พฤษภาคม 2564
87 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างประชาสัมพันธ์การเข้ารับราชการทหาร ด้วยแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 12 พฤษภาคม 2564
86 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมประตูสำนักงาน กอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 12 พฤษภาคม 2564
85 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง 540 คน หมายเลข 542/01 ของ กองการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง 5 พฤษภาคม 2564
84 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 28 เมษายน 2564
83 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุประจำห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ชำรุดของหน่วย 28 เมษายน 2564
82 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 26 เมษายน 2564
81 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 23 เมษายน 2564
80 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างจัดทำสื่อมัลติมีเดียประเภทภาพและเสียง (คลิปวิดีโอ) และตัวอักษรประกอบพร้อมการเผยแพร่ 31 มีนาคม 2564
79 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างจัดทำคู่มือการคัดเลือกทหารกองเกินฯ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการคัดเลือกฯ 31 มีนาคม 2564
78 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ที่ใช้ในกองอำนวยการการคัดเลือกฯ 31 มีนาคม 2564
77 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 2 รายการปฐมนิเทศคณะกรรมการก่อนการคัดเลือกฯ 31 มีนาคม 2564
76 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการคัดเลือกฯ 31 มีนาคม 2564
75 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน เมษายน 2564 29 มีนาคม 2564
74 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 26 มีนาคม 2564
73 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมวลชน ของกองทัพบก รายการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วย/เครือข่ายด้านกิจการมวลชน 24 มีนาคม 2564
72 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปักเครื่องหมายและป้ายชื่อปักไหมสีน้ำเงินดำ 22 มีนาคม 2564
71 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ ประจำพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 6 22 มีนาคม 2564
70 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 22 มีนาคม 2564
69 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร 18 มีนาคม 2564
68 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เช่าวงจรสายเช่าอินเทอร์เน็ต งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 17 มีนาคม 2564
67 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เครื่อง Scan Barcode) 12 มีนาคม 2564
66 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำสิ่งอุปกรณ์ รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 8 มีนาคม 2564
65 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบกำลังสำรองประจำปีงบประมาณ 2564 5 มีนาคม 2564
64 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน กองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 5 มีนาคม 2564
63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร และสายพลาธิการ งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 5 มีนาคม 2564
62 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มีนาคม 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
61 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก รายการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปและการฝึกเฉพาะหน้าที่ (ผลัดที่ 1/64) 19 กุมภาพันธ์ 2564
60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง (การฝึกศึกษากำลังพลสำรอง) 19 กุมภาพันธ์ 2564
59 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงระบบท่อน้ำดีและท่าน้ำทิ้ง ห้องน้ำ-ห้องส้วม ห้องเวรรักษาการณ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 19 กุมภาพันธ์ 2564
58 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ระยะที่ 2 ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 19 กุมภาพันธ์ 2564
57 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก โตโยต้า หมายเลขทะเบียน จักร 4580 16 กุมภาพันธ์ 2564
56 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหารและสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันฯ 16 กุมภาพันธ์ 2564
55 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันจักรี 6 เมษายน 11 กุมภาพันธ์ 2564
54 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
53 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองอำนวยการประสานงานการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
52 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซ่อมปรับปรุงผนังห้องสำนักงานและปฏิบัติงาน รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (1) 11 กุมภาพันธ์ 2564
51 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงห้อง หัวหน้าแผนก กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2564
50 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 2 เมษายน 10 กุมภาพันธ์ 2564
49 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องหน้าห้องน้ำชายข้าง กองทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 8 กุมภาพันธ์ 2564
48 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีวันจักรี 6 เมษายน 5 กุมภาพันธ์ 2564
47 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิธีเปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 5 กุมภาพันธ์ 2564
46 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการเรียกกำลังพลสำรองประจำปี 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
45 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องมัทนะพาธา 5 กุมภาพันธ์ 2564
44 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสาวิตตรี 5 กุมภาพันธ์ 2564
43 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้อง ผู้อำนวยการ กองทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 5 กุมภาพันธ์ 2564
42 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
41 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการแบบพิมพ์สายงานสัสดี,แฟ้มและค่าจัดส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
40 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องมัทนะพาธา 5 กุมภาพันธ์ 2564
39 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้าง พิธีเปิด-ปิด และตกแต่งสถานที่ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 5 กุมภาพันธ์ 2564
38 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำแผ่นบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
37 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ รายการประชุมพัฒนาการตรวจเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 มกราคม 2564
36 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะและท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำ-ห้องส้วม ข้าง กองทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 25 มกราคม 2564
35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 25 มกราคม 2564
34 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง การวางแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 20 มกราคม 2564
33 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบัตรประจำตัวผู้สอบ รายการสอบเลื่อนฐานะจ่าสิบเอก เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564 19 มกราคม 2564
32 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด (โครงการจัดตั้งเครือข่ายในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) 15 มกราคม 2564
31 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานป้องกันยาเสพติด (โครงการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) 15 มกราคม 2564
30 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ระยะที่ 2 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาหทาร 14 มกราคม 2564
29 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหารปีที่ 1 14 มกราคม 2564
28 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างติดตั้งอ่างล้างสิ่งอุปกรณ์ หน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 13 มกราคม 2564
27 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานรองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 11 มกราคม 2564
26 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ในการอบรมแหล่งข่าวประชาชน ประจำปี 2564 11 มกราคม 2564
25 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเข้าปก - เย็บเล่ม ประทับตรา "ลับ" งานวางแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 6 มกราคม 2564
24 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือน มกราคม 2564 5 มกราคม 2564
23 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างงานป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการอัดน้ำยาลงดินและฉีดพ่นอาคารเรียน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาหทาร ศูนย์การนักศึกษาวิชาหทาร 23 ธันวาคม 2563
22 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้าปืนเล็กยาว แบบ ก. เพื่อใช้งานในการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 22 ธันวาคม 2563
21 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์เป้าปืนเล็กยาว แบบ ก. เพื่อใช้งานในการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 22 ธันวาคม 2563
20 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงประตูกรอบอลูมิเนียมสำนักงาน กอง นรด. ให้ กบร.นรด. 18 ธันวาคม 2563
19 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ ธงชาติ 15 ธันวาคม 2563
18 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์และสายไฟฟ้าห้องมัทนะพาธา แผล่งชุมนุมนายทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 9 ธันวาคม 2563
17 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง งานการควบคุมกำลังพลสำรอง รายการค่าวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปี 2564 9 ธันวาคม 2563
16 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับใช้งานพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 6 9 ธันวาคม 2563
15 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร 9 ธันวาคม 2563
14 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือนธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563
13 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการจัดกิจกรรม "วันกำลังสำรอง" ประจำปีงบประมาณ 2564 4 ธันวาคม 2563
12 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกรายการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ ผลัดที่ 2/63 18 พฤศจิกายน 2563
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงผนังห้องปฏิบัติงาน เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 12 พฤศจิกายน 2563
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน 12 พฤศจิกายน 2563
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุประจำห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ชำรุดของหน่วย 12 พฤศจิกายน 2563
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างเหมารถยนต์โดยสาร รับ-ส่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ 2564 ไปฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาขนไก่ 6 พฤศจิกายน 2563
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 4 พฤศจิกายน 2563
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำเดือนตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันปิยมหาราช 18 ตุลาคม 2563
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อวัสดุทำกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 9 ตุลาคม 2563
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อ ผ้าไตร ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 9 ตุลาคม 2563
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ และตกแต่งสถานที่ ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ให้ กกร.นรด. 4 ตุลาคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อผ้าไตร ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ให้ กกร.นรด. 4 ตุลาคม 2563
ย้อนหลับ