ประกาศร่าง TOR
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย 10 ครอบครัว หมายเลข 377/13 ของ ศูนย์การกาลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 มีนาคม 2563
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ปีงบประมาณ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
ย้อนหลับ