ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กรุงเทพมหานคร 25 กรกฎาคม 2562
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 18 กุมภาพันธ์ 2562
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี 15 กุมภาพันธ์ 2562
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ 12 กุมภาพันธ์ 2562
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะ (ปกแข็ง) 8 กุมภาพันธ์ 2562
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2 ) 4 มกราคม 2562
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2 ) 4 มกราคม 2562
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. (นรด.) 4 มกราคม 2562
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปี 2562 27 ธันวาคม 2561
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. (ศศท.) 27 ธันวาคม 2561
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศศท. (ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่) 17 ธันวาคม 2561
ย้อนหลับ