ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
11 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกวดราคาจ้างปรังปรุงศูนย์ฝึกกำรอง ของ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่าธนะรัตน์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ 8 มกราคม พ.ศ.2562
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะ (ปกแข็ง) 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2 ) 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. (นรด.) 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2 ) 29 พฤศจิกายน พ.ย.2561
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ 27 พฤศจิกายน พ.ย.2561
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. (ศศท.) 27 พฤศจิกายน พ.ย.2561
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศศท. (ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่) 27 พฤศจิกายน พ.ย.2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลำดับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ
10 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์รายการเครื่องมือเครื่องใช้ในวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 18 กุมภาพันธ์ 2562
9 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างทำกล่องบรรจุแบบพิมพ์และนำส่งแบบพิมพ์สายงานสัสดี 15 กุมภาพันธ์ 2562
8 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างพิมพ์สิ่งอุปกรณ์สำหรับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและการตรวจเลือกฯ 12 กุมภาพันธ์ 2562
7 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อแฟ้มยึดชนิดเจาะ (ปกแข็ง) 8 กุมภาพันธ์ 2562
6 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2 ) 4 มกราคม 2562
5 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รร.กสร.ศสร. (ระยะที่ 2 ) 4 มกราคม 2562
4 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. (นรด.) 4 มกราคม 2562
3 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซื้อสิ่งอุปกรณ์ งบโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561
2 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. (ศศท.) 27 ธันวาคม พ.ศ.2561
1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ้างก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศศท. (ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่) 17 ธันวาคม พ.ศ.2561
ดูเอกสารก่อนหน้า