ดาวน์โหลด
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 บัญชีหมายเลขโทรศัพท์โทรคมนาคม กองทัพบก คลิก
2 เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม คลิก
3 เพลงเพื่อผืนดินไทย คลิก
4 เพลงร่มเกล้า คลิก
5 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกำลังพลสำรอง คลิก
6 Microsoft .NET Framework 4.0 คลิก
7 Crytral Report Runtime คลิก
8 Oracle XE 11.2 คลิก
9 13 ฟอนต์ไทย คลิก
10 วีดิทัศน์สอนการลงบัญชีทหารกองเกิน คลิก
11 คู่มือโปรแกรมสนับสนุนกิจการสำรองและการสัสดี คลิก
12 คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการสำรองและการสัสดี (อำเภอ) คลิก
13 คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการสำรองและการสัสดี (จังหวัด) คลิก
14 คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนกิจการสำรองและการสัสดี (คณะกรรมการตรวจเลือกฯ) คลิก
15 คู่มือติดตั้ง 3g Wireless Router คลิก
16 แก้ไข Oracle user password expired คลิก
17 License 2015 สำหรับ Windows 32 bit คลิก
18 License 2015 สำหรับ Windows 64 bit คลิก
19 Teamviewer Version 10 คลิก
20 แบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO คลิก
21 โปรแกรม ManSD คลิก
22 โปรแกรม Magic คลิก
23 แก้ไขมองไม่เห็นเมนู (edit user permission) คลิก
24 คู่มือขั้นตอนการดำเนินการในการตรวจเลือก(โปรแกรมระยะที่ 3) คลิก
25 โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับโต๊ะที่ 1 คลิก
26 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมรับสมัคร-รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร คลิก
27 สรุปยอดการรับสมัคร นศท.ปี57 คลิก
28 Data0 สำหรับโปรแกรมระยะที่ 3 พ.ศ.2540 คลิก
29 Data0 สำหรับโปรแกรมระยะที่ 3 พ.ศ.2541 คลิก
30 Data0 สำหรับโปรแกรมระยะที่ 3 พ.ศ.2542 คลิก
31 Data0 สำหรับโปรแกรมระยะที่ 3 พ.ศ.2543 คลิก
32 ฐานข้อมูลโปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี Version 3.7.0 update 5/11/55 คลิก
33 โปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี Version 3.7.7(2) update 5/4/56 คลิก
34 โปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี Version 3.8.1.18 update 28/4/58 ( สละสิทธิผ่อนผัน ) คลิก
35 โปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี Version 3.8.1.19 update 22/6/58 ( แก้นำเข้า Data0 อ่านไม่ออก ) คลิก
36 โปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี Version 3.8.1.20 update 12/7/58 ( แก้โต๊ะ 2 บันทึกผู้สละสิทธิผ่อนผันไม่ได้ + เพิ่มเมนูลบ Data0 ) คลิก
37 ข้อมูลการมอบนโยบายการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มี.ค.59 คลิก
38 โปรแกรมบันทึกข้อมูลระหว่างการตรวจเลือกฯ ปี 59 (TDCX) version 0.2 (3 เม.ย.59)
หมายเหตุ
+ v0.2 ได้เพิ่มฟังก์ชัน การกำหนดวันตรวจเลือกฯ ในเมนู เครื่องมือ -> การกำหนดค่าข้อมูล -> ข้อมูลก่อนการตรวจเลือกฯ
เพื่อเข้าไปผูกคณะฯ กับ ตำบล ในกรณีที่ จว. ยังผูกตำบลให้ไม่ครบและทำให้ไม่สามารถค้นหาได้ทุกตำบล


- ยังเพิ่มบุคคลไม่ได้ และ ยังจัดทำ สด.16 ไม่ได้ โปรดตรวจสอบใน version ถัดไป
- รายละเอียด และปัญหาข้อขัดข้อง ประสานที่ Line pr128
คลิก
39 การติดตั้งและใช้งาน Application รักษาดินแดน คลิก
40 Oracle XE 11.2 ver 64 bit คลิก
41 โปรแกรมอ่านบัตร ปชช. และ License (SMC) คลิก
42 คู่มือการใช้โปรแกรม Magic 61 คลิก