ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
-->
เข้าหน้าเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน